PIAB (Personal Injuries Assessment Board) – in Polish

PIAB, uprzednio znana jako Personal Injuries Assessment Board, została ustanowiona w 2003 roku i stanowi pierwszą instancją w roszczeniach o odszkodowania za szkody osobowe. Jeśli brałeś udział w wypadku, niezależnie od tego czy był to wypadek w pracy, wypadek w miejscu publicznym, czy wypadek drogowy, twoje roszczenie musi przejść przez Injuries Board.

The Injuries Board została ustanowiona, wydawać by się mogło, aby zredukować koszta prawne firmom ubezpieczeniowym. Niestety, kiedy nowe przepisy zostały wdrożone, potrzeby wnioskodawców nie zostały należycie rozpatrzone. Injuries Board miała być strefą wolną od prawników, i właściwie jest to możliwe aby wnioskodawca złożył sprawę do Injuries Board bez korzystania z usług i pomocy prawnika. Pomimo, że taka opcja jest dostępna dla wnioskodawców, zawsze jest wskazane, aby uzyskać poradę i ekspertyzę prawną.

The Injuries Board nie zajmuje się kwiestiami odpowiedzialności lub zaniedbania, ta instytucja nie interesuje się i nie zajmuje się wysłuchaniem obu stron. The Injuries Board zajmuje się tylko szkodami osobistymi poniesionymi przez wnioskodawcę.  Jednym z głównych problemów, które spotykamy na co dzień w Synnott Lawline, to sytuacje kiedy wnioskodawca pozywa niewłaściwą osobę bądź firmę, lub zakłada sprawę przeciwko tylko jednej osobie lub firmie, podczas gdy stron pozwanych powinno być dwie lub nawet więcej.

Ostatnio mieliśmy klienta, który zdecydował, że sam złoży swoje roszczenie do Injries Board bez porady lub pomocy prawnika. Ten klient uzyskała orzeczenie lekarskie i wydrukował formularz ‘Form A’ dostępny na stronie internetowej konieczny do założenie sprawy w Injuries Board. Klient wypełnił ten formularz i wysłał go do Injuries Board wraz z czekiem na €45 raportem medycznym. W aplikacji klient wskazał pewną firmę jako pozwanego. The Injuries Board nie poddała wątpliwości tej informacji, i nigdy nie poddaje, czy wnioskodawca na pewno chce pozwać daną osobę lub firmę, oraz nie udziela żadnych porad w tym zakresie. Injuries Board przeszła cały proces, co zajęło ponad rok przed podjęciem decyzji, aczkolwiek ponieważ urazy odniesione przez klienta były w toku, Injuries Board nie była w stanie przedstawic oceny stanu wnioskodawcy więc wydali Autoryzację (co oznacza wydanie zgody na złożenie sprawy do sądu). Ten klient przyszedł do firmy Synnott Lawline i przedstawił na wszystkie dokumenty z Injuries Board, wraz ze szegółami swojego wypadku. Jak się okazało, klient powinien był wskazać dwóch pozwanych w swojej aplikacji, ale z powodu braku porady prawnej nie zostało to zrobione. Skontaktowaliśmy się z Injuries Board aby dodać drugą stronę pozwaną do aplikacji. Injuries Board zdecydowała, że muszą dokonać oceny przeciwko drugiej stronie pozwanej. To opóźni roszczenia naszego klienta o kolejny rok. To jest tylko jeden przykład z wielu, które pokazują, że doświadczenie prawnika jest bezcenne gdy mamy do czynienia z Injuries Board.
Aby nasza firma mogła złożyć Twoje roszczenie do Injuries Baord najpierw musimy podjąć raport medyczny od Twojego lekarza prowadzącego. Raport ten przedstawi szczegółowe dane dotyczące obrażeń odniesionych przez Ciebie w wypadku. Ten raport jest bardzo ważny, ponieważ Injries Board będzie opierać swoją ocenę Twojego roszczenia wyłącznie na treści raportu medycznego wraz z raportem niezależnego lekarza. Wraz z otrzymaniem raportu od Twojego lekarza, wyślemy jego kopię wraz z Formularzem A (Form A). Formlarz A jest to aplikacja, która musi być wypełniona i podpisana przez Ciebie aby Injries Board mogła przyjąć Twoje roszczenie. Kiedy Twój wniosek zostanie przyjęty przez Injuries Baord, biuro to wyda pismo zwane “Section 50 Letter”. Ten list potwierdza, że Injuries Board otrzymała Twój wniosek. Gdy to pismo zostaje wydane, limit czasowy narzucony ustawowo na złożenie roszczenia (Statute of Limitations) o wypadku przestaje działać przeciwko tobie. Ustawa ta daje wnioskodawcy dwa lata od wypadku na wniesienia roszczenia o odszkodowanie.
Gdy okres dwóch lat upłynął roszczenie ulega przedawnieniu, co oznacza, że wnioskodawca nie jest już w stanie domagać się odszkodowania za obrażenia. Wniosek musi zostać przyjęty przez Injuries Board przed upływem okresu dwóch lat. Statut następnie zatrzymuje się, gdy wniosek jest przyjęty do oceny przez Injuries Board. Jeżeli roszczenie nie zostanie rozstrzygnięte na etapie Injuries Board, a wnioskodawca dostanie Autoryzację od Injries Board, wnioskodawca otrzymuje kolejne sześć miesięcy na wszczęcie postępowania. Pierwszym krokiem podjęta przez Injuries Board jest kontakt ze stroną (osobą lub firmą) pozwaną aby zapytać ich, o to czy pozwolą aby Injuries Board dokonała oceny (oferta pieniężna dla pozywającego). Pozwany otrzymuje 90 dni, aby odpowiedzieć. Jeśli pozwany nie zgadza się z oceną, Injuries Board następnie wyda tak zwaną Autoryzację, pozwalającą pozywającemu na wszczęcie postępowania sądowego. Jeśli respondent zgadza się aby Injuries Board dokonało oceny, Injuries Board powiadomi nas na piśmie, że będą dokonywać oceny i wydadzą “Schedule of Special Damages Form” oraz “Loss of Earnings Certificate”, które powinny być wypełnione przez wnioskodawcę. The Schedule of Special Damages przedstawia wydatki bieżące wnioskodawcy, na przykład koszty leczenia, koszty podróży, uszkodzenia samochodu lub inne wydatki poniesione przez wnioskodawcę na skutek wypadku. The Certificate of Loss of Earnings musi być wypełniony przez pracodawcę wnioskodawcy; będzie to konieczne tylko wtedy, gdy wnioskodawca pozostawał bezrobotny z powodu wypadku, oraz nie otrzymywał wynagrodzenia podczas tego okresu. Jeśli Injuries Board zdecyduje dokonać oceny, ma potem 9 miesięcy od daty podjęcia tej decyzji, aby dokonać tego oszacowania. Kolejnym krokiem Injuries Board będzie uzyskanie opinii niezależnego lekarza o stanie zdrowia wnioskodawcy, w celu podjęcia raportu medyczno-prawnego. Gdy Injuries Board jest w posiadaniu Schedule of Special Damages, Certificate of Loss of Earnings (jeśli dotyczy to danej sprawy) oraz raportu medycznego, biuro będzie mogło przystąpić do dokonania oceny. Injuries Board powiadomi nas na piśmie o wyskości odszkodowania. Wnioskodawca ma 28 dni na podjęcie decyzji, czy chcą przyjąć proponowane odszkodowanie. Pozwany otrzymuje 21 dni, na podjęcie tej samej decyzji. Jeśli obie strony zaakceptują ocenę wówczas ‘Order to Pay’ (nakaz wypłaty) zostaje wydany oraz czek dla pozywającego zostaje wydany w ciągu 6 tygodni. Jeśli jedna lub obie strony odrzucają ocenę, Injuries Board wyda Autoryzację, pozwalając wnioskodawcy na wszczęcie postępowania sądowego. Tylko dlatego, że postępowanie sądowe zostało rozpoczęte nie oznacza, że pozywający skończy się w sądzie. Jeśli rozpoczniemy postępowanie sądowe w Twoim imieniu, w większości przypadków zostaje rozstrzygnięte przed rozpoczęciem sprawy sądowej.
Jeśli obrażenia pozywającego są w jakikolwiek sposób skomplikowane lub złożone, Injuries Board nie będzie w stanie dokonać oceny. Injuries Board może jedynie dokonać oceny w sprawach, gdzie istnieje ostateczna prognoza od lekarza, to znaczy Injuries Board potrzebuje zapewnienia profesjonalisty, że w określonym czasie, wnioskodawca będzie w stanie całkowicie wyleczyć się z odniesionych obrażeń. Jeżeli wnioskodawca poprzednio brał udział w wypadkach, w których odniósł podobne urazy, Injuries Board nie będzie w stanie dokonać oceny. Zazwyczaj, gdy pozywający brał poprzednio brał udział w wypadkach, wtedy będzie konieczne uzyskanie dokumentacji medycznej pozywającego w celu ustalenia obrażeń poniesionych w tych poprzednich wypadkach. Ta historia medyczna jest zazwyczaj wymagana na wniosek strony pozwanej w trakcie procesu zwanego “Discovery”. Proces ten nie może być rozpatrywany na etapie w którym udział bierze Injuries Board. Jeżeli wnioskodawca miał więcej niż jeden wypadek, w krótkim okresie czasu, Injuries Board nie będzie w stanie dokonać oceny W kancelarii Synnott Lawline Solicitors specjalizujemy się w aplikacjach do Injuries Board. Zapewniamy fachowe doradztwo w całym procesie i zapewniamy, że każdy klient otrzyma naszą pełną uwagę i opiekę. Dbamy o to, aby Injuries Board przestrzegała nałożonych na siebie terminów, oraz przeprowadzamy cały proces z Injuries Board w Twoim imieniu Jeśli poprzednio brałeś udział w wypadkach lub jeśli uważasz, że może być konieczne, aby wnieść roszczenie przeciwko więcej niż jednej osobie bądź firmie, jeśli Twoje obrażenia są poważne, oraz ostateczna prognoza nie może być podana, jeśli cierpisz z powodu urazów psychicznych lub jeśli cierpisz z powodu poprzednich urazów lub chorób, jest to szczególnie wskazane, aby zasięgnąć porady doświadczonego prawnika przed złożeniem wniosku do Injuries Board. Jeśli zdecydowałeś się złożyć wniosek do Injuries Board samodzielnie, bez korzystania z usług prawnika, z przyjemnością umówimy się na konsultacje z Państwem, aby sprawdzić dokumentację oraz doradzić czy w naszej opninii Injuries Board wydała sprawiedliwą oceną roszczenia.
Należy zauważyć, że Injuries Board, zazwyczaj nie uregulowuje żadnych opłat prawnych. Oznacza to, że wszelkie opłaty prawne dla naszego biura zostaną uregulowane z sumy przyznanej przez Injuries Board, jeśli klient się na to zgadza. Kwestia kosztów prawnych była jedną z największych porażek ustawy Personal Injuries Assessment Board Act of 2003. Przed uchwaleniem tej Ustawy, wszyscy wnioskodawcy byli uprawnieni do swoich kosztów prawnych.

Contact Synnott Lawline